تاریخ شکل گیری لیبرالیسم
33 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » مرداد 1383 - شماره 32 (17 صفحه - از 84 تا 100)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مکتب لیبرالیسم که امروزه یکی از مکتبهای مهم فکری در عرصه فرهنگ، اقتصاد و سیاست می‏باشد، طی فرایندی تاریخی، در غرب رشد نمود و پس از گذر از فراز و نشیبهایی، به صورت یک مکتب درآمد. از آنجا که شناخت‏مکتبی که در فرایندی‏تاریخی به‏وجود آمده‏است، بدون‏شناخت تاریخ آن میسر نیست، این مقاله سعی‏نموده تا چگونگی شکل‏گیری‏لیبرالیسم و ارزشهای‏حاکم بر آن را از منظرتاریخی بیان نماید و نشان دهد که چگونه این مکتب با تحولات اقتصادی ـ اجتماعی عجین گشته است. و نیز ثابت کند که این مکتب مرهون تفکر نیست؛ بلکه مرهون تحولات اقتصادی ـ اجتماعی است که اکثر آنها هیچ پایه فکری نداشته‏اند.